PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO KHÁCH MỚI THUÊ XƯỞNG

Kính thưa Quý khách,

Cảm ơn Quý khách rất nhiều vì đã chọn Công ty Cổ phần Kizuna JV là nơi đâu tư công việc kinh doanh. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng trân trọng đối với sự quan tâm của Quý khách đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Với mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi mong nhận được những ý kiến quý báu của Quý khách thông qua bảng câu hỏi dưới đây:

Bắt đầu khảo sát